EU Projekt

Naziv projekta: ICT rješenja za Fomovu proizvodnu djelatnost

Korisnik: FOM d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0338.

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Kratki opis projekta:
FOM d.o.o. nabavlja ICT rješenja za djelatnost proizvodnje brava i okova. Projektnim ulaganjem povezat će poslovne procese unutar proizvodnog odjela sa drugim odjelima u poduzeću.

Projekt se provodi u sklopu 5 elemenata aktivnosti:

 1. IZRADA I IMPLEMENTACIJA CRM RJEŠENJA I INTEGRACIJA S POSTOJEĆIM POSLOVNIM SUSTAVOM PODUZEĆA
 2. NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME POVEZANE S INSTALACIJOM CRM RJEŠENJA I INTEGRACIJOM ISTOGA U POSLOVNE PROCESE PODUZEĆA
 3. NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME POVEZANE S POSTOJEĆIM IKT SUSTAVOM U SVRHU LAKŠE INTERAKCIJE S KLIJENTIMA
 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
 5. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA

Ciljevi:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća FOM d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će optimizirati poslovne procese, poboljšati interakciju među odjelima te s klijentima i poslovnim suradnicima.

 

Poduzeće u odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO08 - Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu (Ekvivalent punom radnom vremenu): 1
 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
 • Povećani prihod od prodaje: 1.206.334,00 HRK
 • CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 134.067,60 HRK

 

Ukupna vrijednost projekta: 383.047,60 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 248.980,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.02.2020. – 20.02.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Vladimir Dijan, voditelj projekta

E-mail: vladimir.dijan@fom.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

“Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća FOM d.o.o.“

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naziv projekta: Promocija vlastite linije proizvoda na www.fom-glass.eu

Korisnik: Fom d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.310

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Kratki opis projekta:

Poduzeće FOM d.o.o., Zagreb ulaganjem u izradu e-commerce mrežnog rješenja na domeni www.fom-glass.eu želi predstaviti vlastitu liniju proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici na domaćem i inozemnom tržištu.

Poboljšat će tako svoju vidljivost i prepoznatljivost svojih proizvoda, dijelom zaštićenih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a očekuje se i:

 • poboljšanje poslovnih rezultata,
 • povećanje prihoda od prodaje i izvoza
 • jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća.

 

Ciljevi:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga te jačanju njihove konkurentske pozicije u međunarodnom okruženju.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća FOM d.o.o.  ulaganjem u izradu e-commerce mrežnog rješenja na domeni www.fom-glass.eu.

 

Primjenom novog web rješenja očekuju se sljedeći rezultati:

Predloženi projekt osigurat će:

 • izrađenu novu poslovnu web stranicu temeljem primjene novih tehnologija,
 • osigurati bolju vidljivost web stranice
 • povećati konkurentnost poduzeća na domaćem i stranim tržištima
 • osigurati potencijalno porast prihoda od prodaje i izvoza
 • jačanje poduzetničkih aktivnosti, poduzetničke klime i kulture na području RH

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
CO02 – Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva: 1
CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 78.320,00 HRK
Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

Ukupna vrijednost projekta: 178.000,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 99.680,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.2.2019. – 25.2.2020.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Vladimir Dijan, voditelj projekta

E-mail: fom@fom.hr

 

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

 

*Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Fom d.o.o.

Get the Latest News from Shop Give us your email and stay in touch.