EU Projekt

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća FOM d.o.o. ulaganjima u transformaciju poslovnog modela utemeljenog na načelima digitalne i zelene industrije 4.0

Korisnik: FOM d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.11.1.1.01.0187

Poziv: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Kratki opis projekta:

FOM d.o.o. bavi se distribucijom okova i proizvodnjom raznih aluminijskih profila za dovratnike staklenih i drvenih vrata i pregrada za uređenje interijerskih prostora. Projektom je obuhvaćeno ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta transformirajući proizvodnju i poslovni model poštujući načela digitalne i zelene tranzicije te industrije 4.0. Pod zelenim ulaganjem podrazumijeva se nabava novih automatiziranih strojeva, alata i opreme koji svojstvima pridonose učinkovitom korištenju resursa, ali i smanjenju nastanka otpada pri proizvodnji. U sklopu digitalne tranzicije radi se vertikalna i horizontalna digitalna transformacija poslovnih procesa unutar proizvodno-skladišnog pogona, ali i horizontalnih odjela poput financija i prodaje.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. OPĆI CILJ projekta je doprinijeti jačanju konkurentnosti i oporavku MSP-a iz krize u RH kroz poticanje primjene digitalne i zelene tehnologije u proizvodnji.

2. SVRHA projekta je povećati konkurentnost poduzeća FOM d.o.o. kroz proširenje, automatizaciju i digitalizaciju tehnološko-tehničkih kapaciteta proizvodnje uvođenjem tehnološki naprednih zelenih i digitalnih rješenja.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 1.202.708,25
 • CO02 - Proizvodno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva: 1
 • Povećani prihod od izvoza: 490.244,00
 • Rast zapošljavanja (procijenjeni broj novo zaposlenih kao izravne posljedice provedbe projekta): 6
 • Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima: 3
 • Povećani prihod od prodaje: 6.140.420,00


Ukupna vrijednost projekta:
1.866.015,00 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 663.306,75 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2021. – 15.10.2022.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Vladimir Dijan, voditelj projekta

E-mail: vladimir.dijan@fom.hr 

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 *Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Fom d.o.o.

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naziv projekta: ICT rješenja za Fomovu proizvodnu djelatnost

Korisnik: FOM d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0338.

Poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Kratki opis projekta:
FOM d.o.o. nabavlja ICT rješenja za djelatnost proizvodnje brava i okova. Projektnim ulaganjem povezat će poslovne procese unutar proizvodnog odjela sa drugim odjelima u poduzeću.

Projekt se provodi u sklopu 5 elemenata aktivnosti:

 1. IZRADA I IMPLEMENTACIJA CRM RJEŠENJA I INTEGRACIJA S POSTOJEĆIM POSLOVNIM SUSTAVOM PODUZEĆA
 2. NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME POVEZANE S INSTALACIJOM CRM RJEŠENJA I INTEGRACIJOM ISTOGA U POSLOVNE PROCESE PODUZEĆA
 3. NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME POVEZANE S POSTOJEĆIM IKT SUSTAVOM U SVRHU LAKŠE INTERAKCIJE S KLIJENTIMA
 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
 5. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA

Ciljevi:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća FOM d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kojom će optimizirati poslovne procese, poboljšati interakciju među odjelima te s klijentima i poslovnim suradnicima.

 

Poduzeće u odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • CO08 - Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu (Ekvivalent punom radnom vremenu): 1
 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
 • Povećani prihod od prodaje: 1.206.334,00 HRK
 • CO06 - Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 134.067,60 HRK

 

Ukupna vrijednost projekta: 383.047,60 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 248.980,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.02.2020. – 20.02.2021.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Vladimir Dijan, voditelj projekta

E-mail: vladimir.dijan@fom.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.

 *Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Fom d.o.o.

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naziv projekta: Promocija vlastite linije proizvoda na www.fom-glass.eu

Korisnik: Fom d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.310

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

 

Kratki opis projekta:

Poduzeće FOM d.o.o., Zagreb ulaganjem u izradu e-commerce mrežnog rješenja na domeni www.fom-glass.eu želi predstaviti vlastitu liniju proizvoda međunarodnoj poslovnoj zajednici na domaćem i inozemnom tržištu.

Poboljšat će tako svoju vidljivost i prepoznatljivost svojih proizvoda, dijelom zaštićenih pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a očekuje se i:

 • poboljšanje poslovnih rezultata,
 • povećanje prihoda od prodaje i izvoza
 • jačanje međunarodne konkurentnosti poduzeća.

 

Ciljevi:

1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga te jačanju njihove konkurentske pozicije u međunarodnom okruženju.

2. Svrha projekta je ojačati međunarodnu poslovnu konkurentnost poduzeća FOM d.o.o.  ulaganjem u izradu e-commerce mrežnog rješenja na domeni www.fom-glass.eu.

 

Primjenom novog web rješenja očekuju se sljedeći rezultati:

Predloženi projekt osigurat će:

 • izrađenu novu poslovnu web stranicu temeljem primjene novih tehnologija,
 • osigurati bolju vidljivost web stranice
 • povećati konkurentnost poduzeća na domaćem i stranim tržištima
 • osigurati potencijalno porast prihoda od prodaje i izvoza
 • jačanje poduzetničkih aktivnosti, poduzetničke klime i kulture na području RH

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
CO02 – Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva: 1
CO06 – Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 78.320,00 HRK
Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

Ukupna vrijednost projekta: 178.000,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 99.680,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.2.2019. – 25.2.2020.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Vladimir Dijan, voditelj projekta

E-mail: fom@fom.hr

  

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija

 *Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Fom d.o.o.

Saznajte informacije i novosti uz naše proizvode Prijavi se na naš newsletter.